Od inštalácie po bezchybnú prevádzkuFIT PLUS je najstaršou spoločnosťou špecializujúcou sa na fitness segment v Česko-Slovensku. Za viac ako 30 rokov sme nadobudli skúsenosti so servisovaním zariadení od mnohých globálnych výrobcov fitness zariadení. Sme hrdí na to, že sme výhradnými zástupcami najdôveryhodnejších značiek zo sveta fitness, medzi ktoré patrí Pavigym so svojimi podlahami a technológiou PRAMA.

Hardvérové časti (podlahy, snímače atď) sú kontrolované našimi vyškolenými technikmi na mieste, softvér je kontrolovaný a pravidelne updatovaný cez vzdialený prístup. 


Naše služby

Záručná doba a záručný servis Všetkým našim zákazníkom automaticky poskytujeme 2-ročnú záručnú lehotu. V prípade projektových celkov a podpísania príslušnej servisnej zmluvy (výkon preventívnych prehliadok a základnej údržby) vieme túto záručnú lehotu predĺžiť až na 4 roky. Počas záručnej doby, či už štandardnej alebo predĺženej, je náhradná súčiastka a úkon jej výmeny (vrátane dojazdu technika/ov) poskytnutý bezodplatne.
Pozáručný servis

Samozrejme aj po vypršaní záručného servisu sa môžete spoľahnúť na našu odbornú starostlivosť a dodávky originálnych dielov. V pozáručnom servise účtujeme diagnostiku a dojazd servisného technika. Ak si oprava vyžaduje výmenu poškodeného dielu alebo jeho opravu v našom servisnom stredisku, tak následne účtujeme servisný úkon, cenu náhradného dielu a ďalší dojazd.

Dôležité:
Servisná zmluva podpísaná pri dodávke projektového celku garantuje bezodplatné servisné úkony a náhradné diely poskytované bezodplatne počas doby trvania záručnej doby. Navyše, po vypršaní záručnej doby platná servisná zmluva garantuje zľavnené ceny na servisné úkony a náhradné diely za zvýhodnené ceny.

 

Servisný portál

Tento portál slúži pre objednávanie servisných zásahov v rámci záručného alebo pozáručného servisu, ako aj pre prípadné reklamácie technických zariadení...

Neváhajte nás kontaktovať ohľadom servisného zásahu cez Servisný portál v rámci záručného alebo pozáručného servisu nami dodaných zariadení.